Joukko iloisia EWC ohjaajia tervehtii toisiaan high five -läpsyllä.

EWC® ohjaajakoulutus (15 opintopistettä)

Kurssi järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa.

Miten voit lisätä energiaa keskittymällä vahvuuksiin? Miten selvittää onnistumisiin ja vahvuuksiin liittyvää hiljaista tietotaitoa, joka on usein itselle tiedostamatonta? Miten NPA (Non Personal Awaress) -ajattelutapa voi auttaa sinua vaihtamaan näkökulmaa?

Energy at Work -ohjaajakoulutuksessa opit:

- Keskittymään vahvuuksiin
- Keskittymään olemassa olevaan hiljaiseen tietoon
- Tutkimaan eksellenssin rakennetta: mikä tekee meistä erinomaisia vahvuusalueillamme?

Vahvuuksiin paneutuminen auttaa meitä:

- Toimimaan tietoisemmin muuttuvassa, kaoottiselta vaikuttavassa ympäristössä
- Parantamaan vireystasoamme, energisoitumaan
- Rentoutumaan, luottamaan ja lisäämään turvallisuuden tunnetta
- Näkemään laajemman perspektiivin
- Toimimaan oikea-aikaisesti
- Olemaan innovatiivisempia
- Luomaan tietoisesti toimintamalleja, jotka tukevat sekä ihmisten että elinympäristömme kestävää hyvinvointia ja kehitystä.

Koulutuksessa perehdytään mm. NPA (Non-Personal Awareness) ajattelutapaan. NPA-lähestymistavan kehittäjä Joel Young on mukana yhdellä koulutusjaksolla vierailevana kouluttajana.

Ajankohta:

11.-12.11.(pe-la) ja 2.12.2022 (pe) klo 9-16 sekä 20.-21.1.(pe-la), 24.-25.2.(pe-la), 24.-25.3.(pe-la) ja 21.-22.4.2023 (pe-la) klo 9-16

Toteutustapa:

- Lähiopetus 11 päivää
- Sparraustapaamiset (5 x 2 h) koulutusjaksojen välillä (etäyhteydellä)
- Harjoittelu
- Harjoittelun reflektointi ja raportointi (video)
- Oppimispäiväkirja
- Kirjallisuuteen tutustuminen ja yhden teoksen referointi

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu jokaiselle, joka on kiinnostunut itsensä johtamisesta tai joka auttaa työssään yhteisöjä, ryhmiä, tiimejä tai yksilöitä onnistumaan ja tekemään itselleen sekä yhteisölleen parempia ratkaisuja.

Energy at Work -ohjaajakoulutus auttaa voimaan paremmin työssä, nostamaan tiimityöskentelyn uudelle tasolle ja tekemään hedelmällistä yhteistyötä sekä innovoimaan ja innostumaan.

Kouluttaja:

eMBA, KTK Marja Koivisto

Marja Koivisto on itsekehitystaitojen valmennuksen ammattilainen. Viimeiset 19 vuotta hän on konsultoinut, kouluttanut ja valmentanut asiakkaita itsensä johtamisen eri alueilla kuten: kokonaisvaltainen hyvinvointi, tunnetyöskentely, vuorovaikutus, itsetuntemus sekä oman hiljaisen tietotaidon tunnistaminen ja hyödyntäminen työssä.

Tavoitteet:

Koulutus antaa valmiudet:
- toimia EWC® -ohjaajana (Energy at Work Certified)
- yksilöiden ja ryhmien coachaamiseen ja ohjaamiseen
- valmentavan otteen hyödyntämiseen osana johtamisroolia

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa:
- käyttää coachaus- ja ohjaustyössä EWC-lähestymistapaa
- käyttää hiljaisen tiedon selvittämiseen soveltuvia tekniikoita
- ohjata asiakkaita hyödyntämään hiljaisen tiedon taitojaan
- käyttää koulutuksessa toteutettuja harjoituksia aktiivisesti omassa coachaustyössään
- yhdistää läsnäolotaidot ja neutraalin havainnoinnin taidot osaksi omaa työtään
- ottaa tietoisen kommunikoinnin taidot osaksi omaa kommunikointiaan

Koulutuksen sisältö:

Koulutuspäivien keskeiset teemat:
- Muutos materialistisesta maailmankuvasta uuteen
- Non Personal Awareness (filosofiana)
- Psykofyysinen ihminen / systeemimme / keho-mieli-tunteet
- Tietoinen kommunikointi
- Läsnäolo, neutraali havainnointi
-Vahvuudet ja hiljainen tieto, hyvien valintojen kompassi

Ohjelma tarjoaa moniulotteisen oppimisprosessin. Koulutuspäivät sisältävät teemakohtaisen alustuksen, teoriaosuuden, EWC-ohjaajataitojen harjoittelua sekä harjoituksia pienryhmissä ja ohjausharjoituksia pienryhmälle.

Koulutus keskittyy ohjaajavalmiuksien tukemiseen ja harjoitteluun käytännön harjoitusten avulla. Harjoitukset reflektoidaan ja niiden pohjalta kukin rakentaa oman kehityspolkunsa koulutuksen ajan. Koulutuksen opit siirretään käytännön työhön ja osaksi omaa elämää. Kokemuksellinen oppiminen on tärkeä osa koulutusta, koska käytännön harjoittelun sekä omakohtaisten kokemusten kautta koulutuksen anti siirtyy tehokkaimmin käytäntöön.

Jaksojen välillä harjoitetaan EWC-taitoja, tutustutaan alan tuoreimpaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin sekä tehdään oppimista syventäviä välitehtäviä. Oppimista tukee monipuolinen materiaali kirjallisessa muodossa, sekä harjoitustyöt ja sparraustapaamiset lähijaksojen välillä.

Ohjelman vaikuttavuutta ja ohjaajana kehittymistä tukee henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä sen toteutumisen seuraaminen oppimispäiväkirjan avulla. Koulutuksessa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Harjoittelu: Koulutukseen sisältyy kurssipäivien sekä kurssilla tehtävien harjoitusten lisäksi harjoitusasiakastyöskentely ja töiden raportointi.

Kirjallisuus: Koulutukseen sisältyy kirjallisuuteen tutustumista ja referaatin laatiminen yhdestä teoksesta. Kirja voidaan sopia kurssilla yhdessä opiskelijan kanssa.

Arviointi: Ohjelman hyväksytysti suorittamisen perusteena on harjoitusasiakkaiden ohjaustöiden raportointi, kirjallisuusreferaatti sekä oma oppimispäiväkirja.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Maija Mikkilä
Puh: 044 556 5832
Sähköposti: [email protected]

Lisätiedot ja varaukset TÄSTÄ
Placeholder Image

Mitä asiakkaat kertovat Marjasta

Placeholder Image

Marjalla on poikkeuksellinen kyky olla läsnä niille ihmisille, joiden kanssa hän on tekemisissä. Kuunnellessaan hän  kykenee aina erottamaan olennaisen ja tärkeän. Tämä, suuri sydän sekä aito halu auttaa ihmisiä tuo esiin parhaat puolet jokaisesta, jonka kanssa hän on tekemisissä. 

– Seppo

Placeholder Image

Marjan supervoima on siinä, että hän saa toiset näkemään mikä heissä on hyvää.  Hän kuuntelee AIDOSTI. Hän on todella kärsivällinen ja luotettava. Hän olisi loistava johtaja, mutta sen sijaan hän on valinnut olla opas. Todellinen lahja.  

– Miina

Powered by Kajabi